دردسرهای بعد از مرگ را آسان کنید

به ادامه مطلب بروید

گروه اجتماعی- به قول قدیمی‌ها «مرگ شتری است که دم خانه هر کسی می‌خوابد» ، این مبحث از آن موضوعاتی است که حرف زدن در باره آن زیاد خوش‌‌آیند نیست. اما گاهی اوقات مسایل ایجاد شده پس از این واقعه سوژه دعوای خانوادگی شده و وقت زیادی را از دادگاه‌ها می گیرد.

اگر شما هم خدای نکرده درگیر مباحث ارث و انحصار وراثت و مواردی از این دست هستید، سطرهای بعدی را با دقت بخوانید.

مالک تمامی اموال

قبل از شروع، این را نیز به یاد داشته باشید که برابر ماده ۸۴۳ قانون مدنی، وصیت‌کننده اجازه دارد فقط یک سوم اموالش را وصیت کند. اگر وصیت فرد متوفی بیش از این مقدار باشد، باید ورثه درخصوص بقیه اموال اجازه دهند. یعنی اگر خانه‌ای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده از نظر قیمتی بیش از یک سوم اموال او نباشد، وصیتنامه صحیح است در غیر این صورت باید ورثه درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند.

همه آنهایی که ارث می‌برند

قبل از آنکه به طورحرفه ای وارد مباحث ارث شویم، در ابتدا لازم است بدانید که چه کسانی ارث می برند.

برابر قانون، ۳ دسته به خاطر خویشاوندی از مرده ارث می برند که دسته اول شامل پدر، مادر و فرزندان فوت شده، دسته دوم جدّ یعنى پدر بزرگ، جدّه یعنى مادر بزرگ، خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر، اولاد آنها، هر کدام که به مرده نزدیکتر است و در آخر نیز عمو، عمّه، دایى، خاله و فرزندان آنان قرار دارند.

در این بین اگر وارث فرد متوفی فقط یکی از افراد دسته اول شامل پدر، مادر و فرزندان باشد، همه مال به باقیمانده مى رسد، اگر فرد فوت شده چند پسر یا چند دختر داشته باشد، مال را ۳ قسمت مى‌کنند، ۲ قسمت به پسر و ۱ قسمت به دختر مى رسد و اگر فوت شده چند پسر و چند دختر داشته باشد، مال را طورى قسمت مى‌کنند که به هر پسر ۲ برابر هر دختر ارث برسد.

اگر وارث پدر و مادر باشند، مال ۳ قسمت مى شود، ۲ قسمت به پدر و ۱ قسمت به مادر مى رسد، اما اگر فوت شده ۲ برادر، یا ۴ خواهر و یا ۱ برادر و ۲ خواهر داشته باشد، از اموالش یک ششم به مادر می رسد.

اگر وارث میّت، فقط یک برادر یا یک خواهر باشد، همه مال به او مى رسد . اگر فقط چند برادر پدر و مادرى، یا فقط چند خواهر پدر و مادرى باشند، مال به طورى مساوى بین آنان قسمت مى شود.

و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى با هم باشند، به هر برادر ۲ برابر خواهر مى رسد، مثلا اگر ۲ برادر و ۱ خواهر پدر و مادرى دارد، مال را ۵ قسمت مى کنند، به هریک از برادرها ۲ قسمت و به خواهر ۱ قسمت مى رسد.

اگر وارث فرد فوت شده، فقط یک عمو یا یک عمّه است، چه با میّت از یک پدر و مادر باشد و چه پدرى یا مادرى باشد، همه مال به او مى رسد و اگر چند عمو یا چند عمّه، باشند و همه از یک پدر و مادر، یا همه از یک پدر باشند، مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى شود و اگر عمو و عمّه هر ۲ باشند و همه از یک پدر و مادر، یا همه از یک پدر باشند، عمو ۲ برابر عمه ارث مى برد، مثلا اگر وارث میّت ۲ عمو و ۱ عمّه باشد مال را ۵ قسمت مى کنند، یک قسمت را به عمّه مى دهند و ۴ قسمت به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود.

حق مرد وقتی زن فوت کند

برابر قانون مدنی نیز برای مردان بعد از فوت زن، حق و حقوقی در نظرگرفته شده است. به استناد مواد قانونی، اگر زن بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مالش به شوهر و مابقی به دیگر ورثه مى رسد.

البته اگر در این بین بچه هایی وجود داشته باشند، یک چهارم همه مال به شوهر و مابقی به سایر وراث می رسد. حتی دراین بین اگر زن در حال بیمارى، شوهر کند و به همان بیمارى بمیرد، شوهرش اگرچه با او نزدیکى نکرده باشد، برابر شرایط ذکر شده از او ارث مى برد.

همه حقوق زن بعد از مرگ مرد

براساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی، زن اگر درعقد دایم شوهرش باشد، بعد از مرگ او ارث می‌برد. البته اگر زن قبل از شوهر فوت کند، دیگر ارثی از جانب شوهر به او نرسیده و به وراث زن چیزی نمی رسد. البته طبق ماده ۸۸۰ قانون مدنی اگر زن شوهرش را بکشد نیز از او ارث نمی برد.
همچنین برابر قانون ارث، به زنانی که فرزندی ندارند، برابر یک چهارم اموال شوهر و برای زنانی که فرزندی دارند، معادل یک هشتم اموال شوهر محاسبه می شود.

البته درگذشته براساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی، زن فقط از اموال منقول یعنی هر چیزی که از شوهر باقی مانده بود ارث می‌برد و در اموال غیرمنقول یعنی ساختمان و زمین، سهمی به او نمی‌رسید. اما پس از ۷۰ سال، مجلس هشتم ماده قانونی را تصویب کرد که براساس آن زن در صورت داشتن فرزند از همسر مرحومش و یک هشتم از اموال منقول، یک هشتم دیگر نیز از قیمت اموال غیرمنقول ارث می‌برد.

در این بین قانون به فکر مردهای چند زنه نیز بوده و به استناد ماده ۹۴۲ قانون مدنی اگر مرد ۲ یا ۴ زن عقدی داشته باشد و البته در این بین از فرزند خبری نباشد، یک چهارم کل اموال وی به طور مساوی بین زنانش تقسیم می شود و در صورت وجود کودک یک هشتم آن اموال بین تمام زنان به طور مساوی تقسیم می شود.

البته به این نکته مهم نیز باید توجه داشت، ۲ زن که یکی از آنها فرزندی ندارد اما زن دوم ۲ دختر و ۱ پسر دارد، پس از مرگ همسر، زن اول با آن که فرزندی از شوهر متوفی نداشته است، به علت وجود فرزندان همسر دوم، نصف یک هشتم از اموال شوهرش را ارث خواهد برد.

یادتان باشد برابر ماده ۹۴۳ قانون اگر زن و مرد از هم جدا شده باشند و درست در زمان عده یعنی زمان بعد از طلاق که معادل ۳ماه و ۱۰ روز است مرد فوت کند، زن از اموال مرد ارث خواهد برد. لازم است بدانید که اگر شوهر در حال بیمارى، همسرش را طلاق دهد و پیش از گذشتن ۱۲ ماه بمیرد، زن با ۳ شرط از او ارث مى برد، اوّل در بین این مدّت شوهر دیگرى نکرده باشد.

دوم شوهرش را با پول یا هر چیز دیگری راضی به طلاق نکرده باشد. سوم شوهر دراثر مرضی که به خاطر آن زن را طلاق داده است بمیرد.

مالیات بر ارث

فرض کنید مالی به شما ارث رسیده است و می خواهید بدانید باید برای آن مالیات بپردازید یانه، برابر قانون اگر مال به صورت نقدی و در جایی غیر از بانک یا مراکزی از این دست به شما رسیده است، نیاز به پرداخت مالیات ندارید.

اما اگر وجه نقد داخل بانک یا مراکزی از این دست باشد، خود بانک با استعلام از دارایی و برابر انحصار وراثت، مالیات را از مبلغ کسر کرده و باقی را به وارث پرداخت می کنند. در این بین اگر مال باقیمانده غیر از وجه نقد باشد، وراث بعد از صدور سند جدید، حتما باید مالیات آن را پرداخت کنند. در کل این بخش از انحصار وراثت مربوط به دارایی می شود.

یکسری مسایل متفرقه

در مسئله ارث و میراث مسایل زیادی وجود دارد که گاهی از روی لج و لجبازی مباحث حاشیه‌ای نیز وارد آن می شود. یادتان باشد قرآن و انگشتر فرد فوت شده و لباسى که پوشیده مال پسر بزرگتر است و اگر میّت، از این ۴ چیز، بیشتر از یکى دارد، مثلا ۲ قرآن یا ۲ انگشتر دارد، بنا براحتیاط پسر بزرگ در آن با ورثه دیگر مصالحه کند. اگر پسر بزرگ، بیش از یکى باشد، مثلا از ۲ زن او در یک وقت، ۲ پسر به دنیا آمده باشد، باید لباس، قرآن، انگشتر و شمشیر را به طور مساوى بین آنها تقسیم کرد.

پرداخت بدهی های فرد فوت شده نیز اگر بیش از میزان مال باقی مانده از وی باشد به عهده پسر بزرگتر است. مسلمان از کافر ارث مى برد، ولى کافر اگرچه پدر یا پسر میّت باشد از مسلمان ارث نمى برد.

اگر کسى یکى از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد، از او ارث نمى برد، ولى اگر از روى خطا باشد، مثلا سنگ را به هوا بیندازد و اتّفاقاً به یکى از خویشان او بخورد و او را بکشد، از او ارث مى برد، ولى بنا بر اقوى از دیه قتل، ارث نمى برد.

چرایی یک سهم دوبله

در اصل بهره مندى از ارث، اسلام، زنان را همچون مردان قرار داده و حتى در مقام تعیین سهام ارث سهم او را پایه قرار داده است. یادتان باشد اختلاف در تخصیص ارث بین زن و مرد هرگز جنبه ارزشى نداشته و دوبرابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن هرگز به معناى ارزش مضاعف مردان نیست.

مبناى این تقسیم رعایت تناسب و تعادل حقوق هر کس با وظایف اوست. توجه به این نکته توهم تبعیض آمیز بودن این تقسیم را از بین مى برد. اگر مسئله ارث به عنوان بخشى از حقوق خانواده در کنار سایر اجزاى این نظام حقوقى قرار گیرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئى از نظام حقوقى اسلام مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تکالیف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع به خصوص از بعد اقتصادى با هم مقایسه شود به خوبى روشن مى شود که در این تقسیم نه تنها به زن ظلم نشده است، بلکه عملا او بهره بیشترى از مرد خواهد داشت، زن از مزیت اقتصادى مهریه و نفقه برخوردار است ، اما مرد افزون بر آن که ملزم به پرداخت مهریه و نفقه زن است، ملزم به تامین سایر مخارج زندگى نیز بوده و حتى در صورت درخواست زن موظف به پرداخت اجرت شیردهى حضانت، انجام کارهاى خانه و امثال آن نیز هست. همچنان که در برخى موارد، پرداخت دیه مقتول منحصرا بر عهده مرد قرار مى گیرد و دوبرابر بودن سهم الارث مرد، یکى از راه هایى است که او بهتر بتواندبه انجام وظایف مادى و اقتصادى اش اقدام کند.

ضمن آنکه هر چند ظاهر این تسهیم، برخوردارى مضاعف مرد از ارث و مزایاى اقتصادى است اما واقعیت چنین نیست، زیرا اگر چه نتیجه این تقسیم آن است که در مرحله « تملک » مرد دو برابر بیش از زن مالک مى شود اما در مرحله مصرف و اختصاص تقریبا زن بیش از مرد بهره مى برد زیرا زن سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى دارد و هیچ الزامی براى خرج کردن آن ندارد. اما سهم مرد عملا و غالبا در جریان تامین هزینه خانواده خرج می شود.

همچنین دو برابر بودن سهم مرد از ارث یک قاعده عمومى نیست زیرا نه تنها در برخى از موارد زنان برابر مردان ارث مى برند- مثلا پدر و مادر میت، در صورتى که میت فرزند داشته باشد یک ششم ارث مى برند- بلکه گاهى با تفاوت زیاد بیش از مردان از ارث بهره مند مى شوند- مثلا اگر ورثه میت فقط پدر و یک دختر باشد در این جا مرد (پدر) یک ششم و زن (دختر) پنج ششم ارث مى برد.

منبع: روزنامه حمایت

39 Responses to دردسرهای بعد از مرگ را آسان کنید

 1. نيلوفر گفت:

  سلام خسته نباشید . ببخشید پدرو مادر همسرم فوت کردند و من زن دایم و قانونی ایشان هستم. ایشان ٣ تا برادر دارن . خانه و همه چیز به نام شوهرم هست میخواستم بدونم خدایی نکرده اگه ایشون فوت کنند با توجه به اینکه پدر مادرشان فوت کرده اند اموال ایشان به چه صورت تقسیم میشود و ایا به برادران ایشان هم ارث میرسد؟ با تشکر

  • admin گفت:

   سلام
   اگر فرزند داشته باشید خیر چیزی به برادران همسرتان نمی رسد اما اگر فرزند نداشته باشید یک چهارم اموال از شماست به علاوه مهریه و حقوقتون بقیه به برادران همسرتون میرسه.
   موفق باشید.

 2. ثمین گفت:

  سلام ببخشید مادر بنده از همسر اولشون یک پسر و یک دختر دارند و در حال حاضر هم همسر دومشون که پدر بنده است فوت کردند میخواستم بدونم از ارثی که از پدر بنده میبرند آیا فرزندان شوهر اول هم سهمی از این ارث دارند ؟ و اگر دارند چه راه قانونی وجود داره که مادرم بتونن این ارث رو فقط به فرزندان شوهر دومشون ببخشند؟

  • admin گفت:

   سلام
   فقط فرزندان و همسر میت از اموال او ارث می برند. فرزندان مادر شما که از شوهر اولشون هستند رابطه ای با پدر شما ندارند که ارث بهشون تعلق بگیره. مگر اینکه پدر شما از یک سوم اموالش که حق اعطای اون اموال رو داره وصیت به نفع فرزندان مادر شما از شوهر اولش بکنه.
   موفق باشید.

 3. سميرا گفت:

  سلام و عرض ادب همسر نزدیک به یک سال است که فوت کردند و هیچ دارای ندارند جز دویست میلیون دیه که دولت پرداخت کرد که دولت تقسیم کرد به دو فرزندم و پدر شوهر و مادر شوهرم و یک هشتم که سهم من میشد حضانت بچه ها بر گردن پدر شوهرم است و مبلغی ماهیانه بابت خرجی پرداخت میکنند أیا من میتوانم مهریه ام را از پدر شوهرم طلب کنم مهریه من پانصد سکه میباشد و در ضمن من منزل جداگانه که پدر شوهرم اجاره اش را بر عهده دارند با دو فرزندم زندگی میکنیم و سوْال دیگرم اینکه همسرم زودتر از پدر و مادرش فوت کرده أیا إرثی به ما تعلق میگیرد سپاسگزار میشوم از راهنمایتون

  • admin گفت:

   سلام. در مورد مهریه،خیر نمی تونید از پدر شوهر مطالبه کنید.مهریه زن، حق مسلم مالی اوست که به عهده شوهرش است و چنانچه پرداخت نشود و زوج فوت شود، حق موصوف بر ترکه متوفی تعلق می‌گیرد به این معنی که اگر مال یا ثروتی از مرد باقی مانده باشد باید قبل از تقسیم آن بین وراث، تمام دیون مالی واجب او از جمله مهریه همسرش از محل ترکه جدا و پرداخت شود اما اگر ماترک شوهر برای پرداخت دیون موصوف کافی نباشد زن نمی‌تواند از سایر وراث شوهرش اعم از پدر یا مادر او یا دیگران، مهریه خود را مطالبه کند مگر این که افراد مذکور پرداخت مهریه زن را تضمین کرده باشند که البته مورد اخیر بسیار نادر و کم‌سابقه است و معمولا چنین تضمینی وجود ندارد.
   چون همسر شما زودتر از پدرشان فوت کردند، بعد از فوت پدرشوهرتان ارثی به فرزندان شما نمی رسد مگر اینکه وارث دیگری نباشد. مثلا فرزند دیگری پدرشوهرتان نداشته باشد.

   گروه حقوقی رساگستر

 4. محمد گفت:

  با عرض سلام همسر بنده چند ماهی هست فوت کرده و پدر زن و مادر زنم ادعای تمام مهریه وتمام جهیزیه را دارند میخواستم بپرسم بنده و پسرم به عنوان شوهر و فرزند اون مرحومه ارثی از مهریه و اموال زنم میبرم یا نه ؟

  • admin گفت:

   با سلام
   بله ارث می برید.
   با فوت زن کلیه حقوق و مطالبات او به ورثه وی میرسد از جمله حقوق زن مهریه اوست که اگر در زمان حیات او از شوهر نگرفته باشد این حق به ورثه اش می‌رسد از این رو پدر و مادر زن از مهریه وی ارث برده و برای محاسبه مهریه سهم شوهر و فرزندان زن از مبلغ مهریه کسر و مطابق سهم الارث پدر و مادر به آنها داده خواهد شد.
   موفق باشید.

   • محمد گفت:

    سلام محمد هستم ممنون از راهنماییتون میشه در مورد سهم الارث هر یک از طرفین یعنی شوهر و فرزند و پدر و مادر زوجه فوت شده هم توضیح بدید که چگونه محاسبه و پرداخت میشه هم در بحث مهریه هم در بحث جهیزیه اون مرحومه ؟ با تشکر

    • admin گفت:

     سلام
     چون میت، فرزند دارد، یک چهارم همه مال به شوهر ، یک ششم به مادر میت، یک ششم به پدر میت و مابقی به فرزندان می رسد.

     موفق باشید
     گروه حقوقی رساگستر

 5. زهرا گفت:

  با عرض سلام.من همسرم ۵ سال استکه فوت کرده وتا الان کار های انحصار و وراثت را انجام ندادم .همسرم قبل از پدرشان فوت کرده است و در انحصار وراثت اسم پدر ومادر ایشان درج شده است بعد از چند سال پدر همسرم نیز فوت کرده ولی مار شوهرم در قید حیات است و ایشان داری ۹ فرزند هستند که فکر کنم بنا بر قانون ارث پدر شوهرم به انان میرسد در این صورت من با داشتم ۳ فرزند دو دختر و یک پسر ارث چگونه تقسیم میشود ؟ در ضمن من فرهنگی هستم ومهریه ام۱۵۰ سکه تمام بهار ازادی است چه چیز های دیگری به من تعلق میگیرد ؟چگونه مهریه خود را اجرا بگذارم ؟و چه چیزای دیگری به من تعلق میگیرد ؟در ضمن فرزندان پدر شوهرم که وراث ایشان هستند و بنا بر سهم ایشان از اموال شوهر من ارث میبرند تقاضای من را برای رسیدگی و انجام انحصار وراثت گوش نمیکنند و ان را به بعد موکول میکنن ومن ا سر میدوانند ؟؟حال با این شرایط و بعد از ۵ سال و با اینکه وراث دیگر به جز من و فرزندانم برای تقسیم ارث نمی ایند تکلیف ما چیست ؟ و باید چه کار کنیم ؟؟ ایا میتوانحکم غیابی گرفت ؟؟چگونه ؟
  تو رو به خدا زود تر مارا راهنمایی کنید تا از این مخمصه بیرون بیاییم .

  با تشکر فراوان از شما

  • admin گفت:

   سلام. مراحل زیر برای شروع کار شما.

   ۱-اولین مرحله برای دریافت گواهی انحصار وراثت این است که فرم مخصوص درخواست این گواهی را تهیه کنید، از کجا؟ یک راست باید به شوراهای حل اختلاف بروید. اینکه به کدام شعبه شورا بروید هم مهم است. شما باید به شورای حل اختلاف شهری بروید که آخرین اقامتگاه متوفی بوده است. در اینجا می‌توانید فرم مخصوص را دریافت کنید. در این فرم باید اسامی افرادی که از متوفی ارث می‌برند را با مشخصات کامل و نسبت آنها با مرحوم بنویسید. کار با پر کردن همین فرم تمام نمی‌شود بلکه شما باید به ۲ محل دیگر برای تکمیل مدارک خود مراجعه کنید و دوباره با این فرم به شورای حل اختلاف برگردید.

   ۲-در این مرحله باید سری به یک دفتر اسناد رسمی بزنید که معمولا در هر محله‌ای پیدا می‌شود. شما فرمی که از شورای حل اختلاف گرفته‌اید را به همراه گواهی فوت متوفی و همچنین اصل و کپی‌شناسنامه و کارت ملی‌ تمام وارثان باید به یک دفتر اسناد رسمی ببرید. یادتان باشد که در این مرحله ۲ شاهد هم که وارثان را می‌شناسند باید همراهتان باشند. در حقیقت این مرحله برای این است که دفتردار، شهادت‌نامه‌ای را تنظیم کند و شاهدان با دادن امضا و گواهی، وراث متوفی را به‌طور رسمی در همان فرم مخصوص تأیید کنند. این فرم ثبت‌شده، یکی از مدارکی است که شوراهای حل اختلاف در گام‌های بعدی از شما می‌خواهند.

   ۳-باید تکلیف اموال و دارایی‌های فرد متوفی هم در این مرحله مشخص شود. وارثان باید فهرستی از اموال منقول و غیرمنقول باقی‌مانده تهیه کنند. بعد یکی از وراث باید به اداره دارایی مراجعه کند تا تکلیف مالیات بر ارث مشخص شود. این مالیات براساس قوانینی مشخص محاسبه می‌شود که با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی می‌توانید نحوه محاسبه آن را بفهمید. فقط یادتان باشد که این مالیات براساس اینکه وراث چه نسبتی با متوفی دارند دریافت می‌شود. در ستون همین صفحه می‌توانید با طبقه‌بندی وراث آشنا شوید. بعد اداره دارایی به شما رسیدی می‌دهد که این رسید هم برای گرفتن گواهی انحصار وراثت لازم است.

   ۴-فرم مخصوص انحصار وراثت که با امضای همه وراث و شاهدان در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت شده، کپی برابر اصل شناسنامه وراث، گواهی فوت متوفی، کپی برابر اصل عقدنامه همسر متوفی، دادخواست گواهی انحصار وراثت و رسید گواهی مالیاتی یا همان مالیات بر ارث، مدارک مهمی هستند که شما باید تهیه کرده باشید و آنها را به یکی از شوراهای حل اختلاف تحویل دهید. یادتان باشد که حتما اصل شناسنامه وراث را به همراه داشته باشید. نکته دیگر هم این است که لازم نیست همگی ورثه شال و کلاه کنید و به شورای حل اختلاف بروید، یک نفر از وراث هم برای ارائه مدارک و دادخواست به شورای حل اختلاف‌برودکفایت می‌کند.

   ۵-کار صدور گواهی انحصار وراثت را از این مرحله به بعد باید به شورای حل اختلاف بسپارید. حالا نوبت همان آگهی معرفی رسیده که احتمالا ‌در مورد آن چیزی شنیده‌اید و یا آن را در یکی از روزنامه‌ها دیده‌اید. مرجع قضایی پس از ملاحظه اسناد و مدارک که ارائه داده‌اید و با هزینه شما در یک روزنامه کثیرالانتشار، تقاضای شما را آگهی می‌کند تا اگر شخص متوفی، وارث دیگری داشته باشد با ملاحظه این آگهی به دادگاه مراجعه کند. پس از گذشت یک‌ماه از تاریخ نشر آگهی درصورتی که کسی به آن اعتراض نکند، بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.

   ۶- دو گروه می‌توانند به گواهی انحصار وراثت صادر شده اعتراض کنند و دادگاه هم باید با تشکیل جلسه‌ای دیگر، تکلیف را مشخص کند. یکی از کسانی که می‌تواند اعتراض کند دادستان قضایی است؛ یعنی این دادستان اگر تشخیص دهد که فرد فوت شده وارثی ندارد و درخواست ارائه شده بی‌اساس است، می‌تواند به صدور این گواهی اعتراض کند. گروه دوم هم افرادی هستند که فکر می‌کنند نامشان باید در میان وراث باشد و نیست یا گواهی انحصار وراثت به زیان آنها صادر شده است. به هر حال هر یک از این ۲ گروه باید اعتراض خود را اعلام کنند و حق دارند که از رأی دادگاه، تقاضای تجدیدنظر کنند.

   ۷-با داشتن گواهی انحصار وراثت می‌توانید به شکل کاملا قانونی، سراغ تقسیم ارث بروید. بانک‌ها هم با وجود این گواهی به شما اجازه برداشت از حساب شخص متوفی را خواهند داد. فقط دانستن یک نکته در این زمینه مهم است؛ یادتان باشد درصورت متعدد بودن تعداد وراث، یا باید همه در زمان طلب اموال متوفی حضور داشته باشند یا اینکه همه وراث به یکی از ورثه‌‌، وکالت رسمی و محضری بدهند که به‌دنبال جمع‌آوری اموال برود. مسلما روش دوم از نظر صرف زمان و پیگیری کارها بسیار بهتر است. ملکی هم که به نام متوفی در اداره املاک ثبت شده باشد، با ارائه گواهی انحصار وراثت، به نام همه وارثان ثبت خواهد شد.

   موفق باشید.

 6. محمد گفت:

  سلام با تشکر از راهنمایی های قبلیتون همونطور که قبلا عرض کردم خدمتتون خانمم فوت کردن و من با خانواده ی همسرم به مشکل خوردم میخواستم بپرسم خانواده ی خانمم برای طلب ارث از مهریه میخواهند به دادگاه مراجعه کنند آیا میتونند مهریه زنی که فوت شده رو به صورت کیفری پیگیری کنند یا فقط به شکل حقوقی قابل بررسی و پیگیری هستش ؟؟؟ این رو هم خدمتتون بگم که مهریه خانم بنده ۱۱۴ سکه هستش ممنون میشم راهنماییم کنید

 7. فرامرز گفت:

  بادرود،پدربنده فوت شده وپدرزنم برسرمزاروی باحضوراقوام وفامیل مهریه وحق وحقوق خودرابخشید،واکنون پس ازیکسال اقدام به مطالبه مهریه وجرتالمثل نموده،ایاباتوجه به بخشش انهامیتواندمهریه وسایرحقوق ازجمله اجرت المثل راازراه قانونی وصول کند؟

  • admin گفت:

   با سلام
   حالت اول اینکه؛ اگر زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت (تو را از پرداخت مهریه بری می‌کنم)؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. پس در این حالت زن حق رجوع ندارد.
   حالت دوم اینکه؛ اگر زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند. خواه طلاق گرفته باشد یا نگرفته باشد.
   اگر زن پدر شما ذمه پدرتون رو نسبت به مهریه ابراء کرده باشن. دیگه نمیتونن برای گرفتن مهریه اقدام کنند. اما اگر صرفا بخشش و هبه بوده، میتونن از هبه رجوع کنند.

   مشاور حقوقی رساگستر
   موفق باشید.

 8. فرامرز گفت:

  تصحیح میکنم،زن پدرم

 9. Soofi گفت:

  سلام
  من میخوام در صورت فوتم تمام داراییم که زیاد هم نیست به مادرم برسه با توجه به اینکه مجردم ممکنه بتونم تو وصیت نامه محضری لحاظ کنم یا فقط یک سوم اموالم شامل وصیت میشه

  • admin گفت:

   سلام
   فقط یک سوم اموالتون شامل وصیت میشه. مگر اموالتون رو در زمان حیات به نام مادر کنید.

   مشاور حقوقی رساگستر
   موفق باشید.

 10. اکرم گفت:

  الان شوهرم حقوق نداره ولی تقریبا بعد از ۵ سال بازنشسته میشه در اینده خدا نکرده اگه قبل از من فوت شدن چقدر حقوقش به اون پسر میرسه

  • admin گفت:

   سلام
   بعد از فوت مرد حقوقش به همسر میرسد و به فرزندان پسر زیر ۱۸ سال و فرزندان دختری که ازدواج نکردن اختصاص دارد.

   مشاور حقوقی رساگستر
   موفق باشید.

 11. حسین گفت:

  سلام خسته نباشید.
  مادرم در شش سالگی فوت کرد و بعداز چند سال
  پدرم فوت شد.
  زن بابای یک هشتم مال را برد ؛
  بدهی هایی نظیر بانک و ملک مانده است
  وقابل ذکر است که فقط ملک و املاک و زمین بجا گذاشته است
  این یک هشتم از بدهی ها برای زن پدرم محاسبه میشود؟
  یا باید همگی ب قسمت مساوی بپردازند بدهی را؟
  مرسی که جوابم رو میدی ❤

  • admin گفت:

   با سلام
   اول بدهی ها باید پرداخت بشود و بعد تقسیم ترکه انجام شود. اگر بدهی ها بعد از تقسیم ارث مشخص بشن تمام وراث به نسبتی که ارث دریافت کردن باید بدهی رو بپردازن.

   مشاور حقوقی رساگستر
   موفق باشید.

 12. محمد گفت:

  سلام
  زوجه چگونه میتواند جایی ثبت کند که مهریه تا زمانی که در قید حیات است متعلق به خودش و در صورت فوت زوجه کاملا به زوج ببخشید میشود و طوری که هیچ یک از وراث حق مطالبه مهریه رو بعد از فوت زوجه نتوانند از زوج داشته باشند در مور سایر داراییها منجمله جهیزیه و …… هم به همین صورت

  • admin گفت:

   سلام
   با فوت زوجه حق مطالبه مهریه مانند هر حق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد. از همین روی وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه نمایند. و زوج نمی تواند از تادیه مهریه زوجه متوفای خود به ورثه وی به هر بهانه ای امتناع ورزد. مگر آنکه مهریه به سببی از اسباب قانونی مانند بخشش آن توسط زوجه یا دریافت آن پیش از فوت، وجود نداشته باشد. بنابراین باید گفت که دین ناشی از مهریه از جمله دیون ممتازه می باشد و حتی در صورت وجود دیون متعدد زوج یا حتی فوت وی، باز هم تادیه مهریه زوجه بر سایر دیون مقدم می باشد. وراث زوجه با تنظم دادخواست مطالبه طلب(مهریه زوجه متوفی)، به نسبت سهم الارث خود به طرفیت زوج، حقوق قانونی زوجه متوفی را مطالبه می نمایند. گفتنی است که ورثه زوجه می بایست مدارکی همچون گواهی حصر وراثت و عقدنامه زوجه را نیز به پیوست دادخواست خود، تقدیم دادگاه نمایند.

   مشاور حقوقی رساگستر
   موفق باشید.

 13. عباس مهجانی گفت:

  با سلام اگر آیا وراث می توانند جهت انجام امور انحصار وراثت شخص دیگری را به عوان وکیل انتخاب کنند آن شخص از نظر قانون باید چه ویژیگی داشته باشد

 14. سیدامیررضوی گفت:

  باسلام مادرم ۲۹سال همسرمردی بوده که ازهمسرفوت شده اش۳دخترو۲وسردارد اکنون سهم الارث مادرم به چه میزان است وایانفقه به ایشان ثعلق میگیردیاخیر متشکرم

  • admin گفت:

   با سلام
   نفقه در زمان حیات شوهر آن زن قابل مطالبه است. اما اگر نفقه آن زمان پرداخت نشده زن میتواند مطالبه نفقه گذشته خودش را داشته باشد.
   سهم الارث زنی که فرزند دارد یک هشتم از اموال مرد فوت شده است. به علاوه مهریه اش اگر دریافت نکرده.

   موفق باشید
   مشاور حقوقی رساگستر

 15. زهرا گفت:

  با سلام. شوهر بنده کارمند رسمی دولت است. بنده هیچ مهریه ای ندارم اما در زمان عقد در محضر همسرم امضا کردند که بعد از عقد کلیه اموالی که از زمان عقد به بعد که خریده می شود به صورت نصف نصف در زمان خرید به نام بنده شود. سوال بنده از شما این هست در زمان فوت همسر با توجه به اینکه بنده مهریه ای ندارم. بنده و فرزند یا فرزندانم در اینده چه سهمی از حقوق وی و نصف باقیمانده ملک و املاکی که به اسم همسرم می شود خواهیم داشت؟ ایا حقوق و نصف اموال وی به من و فرزندانم می رسد یا به پدر و مادر همسرم؟
  ایا خانواده همسرم بعد از فوت وی می توانند نصف اموالی که شوهرم در زمان حیات به نام بنده کرده است را تقاضا کنند؟
  سوال بعدی از شما این است ایا همسرم می تواند در زمان حیاتش وصیت کند که بعد از فوت وی نصف باقیمانده اموالش به کسی جز بنده و فرزندانم نرسد؟
  ممنونم از شما

  • admin گفت:

   با سلام
   اگر در حیات همسرتان، اموال به نام شما منتقل شود بعد از فوت ایشون کسی نمی تواند ادعای حقی کند چون اموال از آن شماست.
   و اینکه شما و فرزندانتان و پدر و مادر همسرتان بعد از فوت همسرتان از اموالی او ارث میبرید.
   موفق باشید
   مشاور حقوقی رساگستر

 16. لیلا زارعی گفت:

  سلام من مهریه ام را به شوهرم بخشیدم اگر شوهرم فوت کند آیا سهمی از ارث به عنوان زن دایم دریافت میکنم. اگر نه لطفا راهنمایی کنید چطور میتونم در زمان حیات ایشون این مسیله را حل کنم. با سپاس

  • admin گفت:

   سلام
   اگر بخشش مهریه شما بواسطه سندی نباشد بعد از فوت همسرتان هم ارث میبرید و هم میتوانید مهریه خود را مطالبه کنید.

   موفق باشید
   مشاور حقوقی رساگستر

 17. م گفت:

  سلام.برادر خانم بنده فوت کرده و دارای بچه صغیر و خانمش هم در قید حیات است آیا در صورتی که برای شام یا نهار مهمان باشیم حلال است یا اشغال دارد

 18. ناشناس گفت:

  سلام وعرض ادب
  اگر زنی فوت کند وفرزند هم داشته باشد ،
  از ارث پدری ان زن به شوهرش که بعد فوت او مجددا ازدواج کرده واز همسر دوم خود ،
  صاحب فرزند هم شده ارث میبرد؟؟؟. باتشکر

  • admin گفت:

   سلام
   ارث از پدربزرگ مادری به نوه دختری اش میرسد و ارتباطی به ازدواج مجدد مرد ندارد. اما به شوهر آن زن ارثی نمیرسد.
   موفق باشید
   مشاور حقوقی رساگستر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا