عناوین پایان نامه های فقهی و حقوقی

به ادامه مطلب بروید

بررسی تطبیقی افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی

ارتداد و کیفرآن از دیدگاه فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران

جایگاه شورا در قانون گذاری از دیدگاه مذاهب اسلامی

تأثیر توبه در مجازات از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی

حریم خصوصی وحمایت از آن در فقه اسلامی و حقوق کیفری

بررسی تطبیقی توثیق سهام در فقه مقارن و حقوق موضوعه

بررسی فقهی و حقوقی جایگاه عاقله (عصبه) در گذشته و عصر حاضر

مبانی فقهی و حقوقی تعزیز از دیدگاه فقه مقارن و حقوق جزا

بررسی اصل ولایت و کاربرد آن در حقوق عمومی

اتانازی یا مرگ خود خواسته در فقه و حقوق موضوعه

بررسی مقارنه ای قضاوت زن در امور جزایی در مذاهب اسلامی

بررسی حکم موالید در فقه اسلامی و حقوق ایران

مبانی نظام دادری کیفری اسلام و ایران

اقامه حدود در عصر کنونی از دیدگاه فقه مقارن و حقوق موضوعه

تجزی در تقلید

بررسی تطبیقی فروش اموال موقوفه در فقه مقارن و حقوق موضوعه

بررسی جبران خسارت مازاد بر دیه در فقه مقارن و حقوق موضوعه

فلسفه قصاص در اسلام و نقش دولت در اجرای آن

ضوابط و معیارهای تدوین و تنقیح قوانین در انطباق با موازین شرع

بررسی تطبیقی مبانی مصلحت و کارکرد آن در فقه سیاسی مذاهب اسلامی

بررسی قبض و ماهیت آن در فقه مقارن و حقوق موضوعه

بررسی تطبیقی احکام مربوط به فرزند خواندگی در فقه اسلامی و حقوق ایران

جرایم مطبوعاتی در فقه مقارن و حقوق موضوعه

بررسی تطبیقی مالیات در فقه مقارن و حقوق موضوعه

حقوق متقابل زن و مرد در طلاق در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

بررسی تطبیقی تعارض قوانین حاکم بر ازدواج و طلاق در فقه مقارن و حقوق بین الملل خصوصی

ضمان ناشی از نقض حریم خصوصی از دیدگاه فقه مقارن و حقوق موضوعه

مقایسه کرامت انسانی در فقه و حقوق اسلامی با اسناد حقوق بشر

مطالعه تطبیقی اعتبار علم قاضی در فقه مقارن و حقوق موضوعه

بررسی تطبیقی حجیت علم قاضی و ارتباط آن با حقوق متهم در فقه اسلامی و حقوق ایران

عقد استصناع در مذاهب خمسه

بررسی مقارنه ای (محاربه) در فقه مذاهب اسلامی

حقوق کودک طبیعی در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه

نقش زمان و مکان در اعمال ولایت در امور شرعیه

بررسی مبانی فقهی اصل تفکیک قوا و تطبیق آن با حقوق اسلامی

حقوق غیرمالی اقارب در فقه مذاهب خمسه

بررسی فقهی – حقوقی قیاس در امور کیفری

مسئولیت کیفری اطفال از نظر فقه مقارن و تطبیق با حقوق موضوعه مصر و سوریه

بازتاب اسرائیلیات در زندگی حضرت یوسف (ع)

حقوق مالی زن در قوانین موضوعه افغانستان و فقه مقارن

بررسی آزادی عقاید مذهبی از دیدگاه مذاهب اسلامی

مسئولیت کیفری از دیدگاه فقه مقارن و حقوق موضوعه

بررسی اجتهاد در مجامع فقهی اندونزی و تطبیق آن با فقه مذاهب خمسه

وضعیت تابعیت و حقوق زنان در ازدواج‌های بین‌‌المللی آمیخته

بررسی تطبیقی طلاق حاکم در فقه مذاهب اسلامی و نظام حقوقی

بررسی تأخیر فعل پیامبر در اجتهاد و مذاهب اسلامی

بررسی سیاست های جنائی اسلامی در امور پوشش

بررسی حقوق سیاسی زن در قانون اساسی ایران، عربستان، مصر در مذاهب اسلامی

مبانی فقهی و حقوقی ایجاد محدودیت در اطلاع رسانی در شبکه های محازی

اکراه و آثار آن در طلاق و نکاح در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه

تفویض طلاق به زوجه به عنوان شرط ضمن عقد در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران

بررسی جایگاه اصاله التسهیل در نظام قانونگذاری اسلامی و با تاکید بر نظام حقوقی خانواده

قلمرو مکانی حاکمیت قوانین کیفری در فقه مذاهب و حقوق ایران

حقوق مالی زوجه در صورت طلاق در فقه مذاهب و حقوق ایران

تاثیر قرابت در مسئولیت کیفری در فقه مذاهب و حقوق ایران

حقوق اقلیت های دینی در فقه مذاهب و حقوق بین المللی

منابع تأمین درآمد بیت المال در فقه مذاهب اسلامی

بیع با ثمن ثنا و از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و مصر

ارزش شهادت شهود در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

ماهیت عصب و آثار آن در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

حقوق سیاسی زنان در فقه اسلامی و حقوق ایران و اندونزی

مسئولیت پزشک در فقه مقارن و حقوق ایران

بررسی تطبیقی نظر به حکمرانی خوب در فقه مذاهب اسلامی

هتک حرمت منازل در فقه مقارن و حقوق ایران و

[ شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ۱۹:۴۸ ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
آرشیو نظرات

عناوین پایان نامه های فقه و حقوق

اعانت براثم وعدوآن در فقه امامیه

احکام مجانین در فقه و حقوق‌اسلامی در غیر عبادت و معاملات

حقوق متقابل والدین و فرزندان در فقه امامیه

احکام اهل کتاب در فقه امامیه

بلوغ در فقه اسلامی

اقسام طلاق و احکام آن در فقه امامیه

حجیت ظواهر کتاب

سفر و احکام آن در فقه امامیه

حضانت و احکام آن در فقه امامیه

جایگاه و نقش مردم در امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه فقه امامیه

بررسی مهریه از دیدگاه فقه اسلام

اسباب سقوط مجازات در فقه و حقوق اسلامی

بررسی فقهی و حقوقی احکام محارب و مفسد فی‌الارض

بررسی تمایز فقهی زن و مرد در نکاح قصاص ودیه

بررسی احکام نفقه زوجه و اولاد از دیدگاه مذاهب خمسه و قوانین موضوعه‌ی ایران

بررسی تطبیقی دیه مسلمان و غیرمسلمان در مذاهب خمسه

حقوق مالی زوجین پس از انحلال نکاح

بررسی احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

عقد فاسد احکام و آثار آن از دیدگاه فریقین

عنصر مادی قتل عمد در فقه و حقوق ایران

بدعت و مرزهای آن در فقه اسلامی

بررسی طلاق قضایی در فریقین

بررسی فقهی و حقوقی اختیارات حاکم

بررسی فقهی و حقوقی کودک آزاری

احکام شهید از دیدگاه فریقین

احکام و آداب مسجد در فقه اسلامی

بررسی اعتکاف و احکام آن در فقه امامیه

بررسی احکام و حقوق ایتام در مذاهب خمسه

بررسی قاعده عسر و حرج ازدیدگاه مذاهب خمسه

ادوار فقه و اقوال بزرگان از اول تا زمان محقق

بررسی فقهی و حقوقی آیات مربوط به نکاح

بررسی بیع معاطات از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

امین و احکام آن در فقه امامیه و حقوق

بررسی صفات و شرایط قاضی در فقه فریقین

اذن پدر و ازدواج دختر از دیدگاه شیعه و اهل سنت

بررسی حقوقی و تکالیف متقابل زوجین در امور غیرمالی

آیات احکام حج با تکیه بر دیدگاه امام خمینی

موانع نکاح در فقه امامیه و قانون

حقوق اقلیت‌ها در فقه اسلامی

قاعده تقیه و موارد آن در فقه اسلامی

بررسی مجازاتهای تعزیری در فقه امامیه و قانون

جایگاه حکومت از منظر فقه امامیه

بررسی قاعده ضمان وموارد آن در فقه اسلامی

بیع اموال غیرمنقول در فقه امامیه و قانون ثبت اسناد و املاک

بررسی دیه کامله و دیات ناقصه از دیدگاه فقهی

بررسی ماهیت حقوقی وفاء به عهد از دیدگاه قوانین و آراء صادره

حد پوشش زن و مرد از دیدگاه فقه امامیه

شرط ضمان در عقد امانی

شروط ضمن عقد

تنظیم خانواده از دیدگاه فقه اسلامی

جایگاه حبس و حقوق زندانیان ازمنظر فقه اسلامی وقوانین ایران بعد از انقلاب

بررسی فقهی اسباب ملکیت از دیدگاه  عامه و خاصه

بررسی فقهی و حقوقی معامله پول و اوراق بهادار و اسناد تجاری

بررسی مبانی فقهی طلاق و موارد اختلافی امامیه و عامه در مورد آن

دیدگاه فریقین نسبت به ملاکات احکام

بررسی فقهی و حقوقی خسارات مازاد بر دیه در اسلام

مسئولیت جزایی اطفال در فقه و حقوق ایران و فرانسه

موجبات ضمان قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه‌ی ایران

قمار و مصادیق آن ازنظر مذاهب اسلامی

صورت و صورتگری در فقه جعفری

تفاوت حقوق کیفری زن و مرد از دیدگاه فقه امامیه

قاعده اتلاف در فقه امامیه با محوریت نظر فقهی امام خمینی

مجوزات فسخ نکاح از دیدگاه امامیه و عامه

بررسی محاربه و احکام از دیدگاه فریقین

ادله اثبات دعوا در فقه امامیه و عامه

حجر از نظر مذاهب خمسه و قانون مدنی

 حدود ولایت پدر در ازدواج دختر باکره از دیدگاه فریقین

مسئولیت کیفری صفار و مجانین در فقه اسلامی (فریقین) و حقوق ایران

بررسی مفهوم غنا و موسیقی و حدود آن

جاسوسی و استضبازات از دیدگاه فقه و حقوق ایران

حقوق متقابل زوجین در فقه اسلامی

بررسی شروط ضمن عقد در فقه امامیه

احکام نکاح با غیرمسلمان از دیدگاه فقه فریقین و حقوق موضوعه ایران

قبض و احکام آن در عقود از دیدگاه فقه امامیه

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات کودکان

وصیت عهدی و احکام آن در فقه اسلامی

دفاع و احکام آن در فقه امامیه

بررسی فقهی دیه زنان از نظر امامیه و فقه عامه

 

احکام حضانت از دیدگاه فقه و حقوق ایران

 

مصلحت در فقه امامیه با نظری بر دیدگاه امام خمینی

 

جایگاه اخلاق در فقه امامیه

 

بررسی فقهی عقد مضاربه در بانک‌ها و شرکت‌ها

 

احکام آیات لهو و لعب در فقه اسلامی

 

آثار سن بلوغ از منظر مذاهب خمسه  و حقوق

 

مباشرت و تسبیب در قتل در فقه و حقوق

 

بررسی آثار و احکام احرام در فقه امامیه

 

بررسی فقهی زیارت اهل قبور

 

حقوق اسیر در مذاهب خمسه

 

بررسی نقش قردادهای خصوصی در نکاح

 

شرایط قاضی از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق مدنی

 

بررسی احکام شکار و صید در فقه امامیه

 

بررسی اختلافات ملامحسن فیض در باب طهارت با مشهورعلماء

 

تحلیل جهل و خطا و آثار کیفری آن در فقه امامیه

 

بررسی احکام اموال در اسلام

 

تفریر اطفال در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی

 

بررسی حجر و احکام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

 

بینه و شرایط آن از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

 

بررسی تطبیقی تمکین و نشوز در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه

 

تمکین و عدم تمکین زن از دیدگاه فقه امامیه و حقوق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا