فایل صوتی

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(قصاص، دیات)

۴۹ قسمت

  برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۱
۷,۰۰۳ ۰۰:۳۹:۵۰
۲
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۲
۶,۶۸۴ ۰۰:۳۸:۰۱
۳
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۳
۵,۲۳۱ ۰۰:۲۹:۴۵
۴
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۴
۷,۳۶۲ ۰۰:۴۱:۵۲
۵
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۵
۶,۹۱۹ ۰۰:۳۹:۲۱
۶
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۶
۷,۱۷۳ ۰۰:۴۰:۴۸
۷
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۷
۷,۱۰۰ ۰۰:۴۰:۲۳
۸
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۸
۶,۷۹۱ ۰۰:۳۸:۳۷
۹
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۹
۱,۹۲۷ ۰۰:۱۰:۵۷
۱۰
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۱۰
۶,۶۸۰ ۰۰:۳۷:۵۹
۱۱
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۱۱
۵,۸۸۱ ۰۰:۳۳:۲۷
۱۲
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۱۲
۶,۳۲۶ ۰۰:۳۵:۵۸
۱۳
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۱۳
۸۰۰ ۰۰:۰۴:۳۲
۱۴
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۱۴
۷,۲۳۱ ۰۰:۴۱:۰۷
۱۵
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۱۵
۶,۲۶۴ ۰۰:۳۵:۳۷
۱۶
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۱۶
۷,۱۲۱ ۰۰:۴۰:۳۰
۱۷
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۱۷
۶,۶۶۲ ۰۰:۳۷:۵۳
۱۸
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۱۸
۷,۲۷۰ ۰۰:۴۱:۲۱
۱۹
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۱۹
۶,۵۳۳ ۰۰:۳۷:۰۹
۲۰
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۲۰
۶,۵۵۲ ۰۰:۳۷:۱۵
۲۱
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۲۱
۷,۱۵۱ ۰۰:۴۰:۴۰
۲۲
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۲۲
۶,۳۶۷ ۰۰:۳۶:۱۲
۲۳
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۲۳
۴,۹۹۴ ۰۰:۲۸:۲۴
۲۴
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۲۴
۶,۹۶۸ ۰۰:۳۹:۳۸
۲۵
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۲۵
۷,۴۴۹ ۰۰:۴۲:۲۲
۲۶
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۲۶
۸,۰۱۳ ۰۰:۴۵:۳۴
۲۷
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۲۷
۸,۱۲۹ ۰۰:۴۶:۱۴
۲۸
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۲۸
۷,۸۳۹ ۰۰:۴۴:۳۵
۲۹
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۲۹
۶,۱۲۱ ۰۰:۳۴:۴۹
۳۰
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۳۰
۷,۱۱۸ ۰۰:۴۰:۲۹
۳۱
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۳۱
۶,۸۱۱ ۰۰:۳۸:۴۴
۳۲
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۳۲
۷,۳۲۹ ۰۰:۴۱:۴۱
۳۳
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۳۳
۵,۸۳۳ ۰۰:۳۳:۱۰
۳۴
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۳۴
۷,۵۹۱ ۰۰:۴۳:۱۰
۳۵
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۳۵
۵,۲۱۴ ۰۰:۲۹:۳۹
۳۶
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۳۶
۶,۳۲۵ ۰۰:۳۵:۵۸
۳۷
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۳۷
۶,۴۵۰ ۰۰:۳۶:۴۱
۳۸
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۳۸
۶,۴۵۱ ۰۰:۳۶:۴۱
۳۹
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۳۹
۶,۸۲۲ ۰۰:۳۸:۴۸
۴۰
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۴۰
۷,۳۳۷ ۰۰:۴۱:۴۴
۴۱
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۴۱
۶,۹۰۶ ۰۰:۳۹:۱۶
۴۲
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۴۲
۶,۱۳۴ ۰۰:۳۴:۵۳
۴۳
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۴۳
۱,۷۶۶ ۰۰:۱۰:۰۲
۴۴
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۴۴
۷,۷۶۸ ۰۰:۴۴:۱۱
۴۵
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۴۵
۷,۴۵۶ ۰۰:۴۲:۲۴
۴۶
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۴۶
۷,۱۰۸ ۰۰:۴۰:۲۵
۴۷
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۴۷
۶,۷۹۲ ۰۰:۳۸:۳۷
۴۸
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۴۸
۷۶۴ ۰۰:۰۴:۲۰
۴۹
تدریس شرح لمعه (قصاص، دیات) – جلسه ۴۹
۶,۴۸۴ ۰۰:۳۶:۵۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا