فایل صوتی

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(اطعمه و اشربه)

۱۸ قسمت

  برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱
تدریس شرح لمعه (اطعمه و اشربه) – جلسه ۱
۶,۷۴۸ ۰۰:۳۸:۲۳
۲
تدریس شرح لمعه (اطعمه و اشربه) – جلسه ۲
۲,۲۴۴ ۰۰:۱۲:۴۵
۳
تدریس شرح لمعه (اطعمه و اشربه) – جلسه ۳
۷,۵۳۹ ۰۰:۴۲:۵۳
۴
تدریس شرح لمعه (اطعمه و اشربه) – جلسه ۴
۷,۶۷۸ ۰۰:۴۳:۴۰
۵
تدریس شرح لمعه (اطعمه و اشربه) – جلسه ۵
۷,۰۷۹ ۰۰:۴۰:۱۵
۶
تدریس شرح لمعه (اطعمه و اشربه) – جلسه ۶
۶,۹۵۷ ۰۰:۳۹:۳۴
۷
تدریس شرح لمعه (اطعمه و اشربه) – جلسه ۷
۶,۹۱۲ ۰۰:۳۹:۱۸
۸
تدریس شرح لمعه (اطعمه و اشربه) – جلسه ۸
۵,۳۹۶ ۰۰:۳۰:۴۱
۹
تدریس شرح لمعه (اطعمه و اشربه) – جلسه ۹
۷,۵۸۴ ۰۰:۴۳:۰۸
۱۰
تدریس شرح لمعه (اطعمه و اشربه) – جلسه ۱۰
۷,۱۴۴ ۰۰:۴۰:۳۸
۱۱
تدریس شرح لمعه (اطعمه و اشربه) – جلسه ۱۱
۸,۱۱۶ ۰۰:۴۶:۱۰
۱۲
تدریس شرح لمعه (اطعمه و اشربه) – جلسه ۱۲
۶,۴۲۶ ۰۰:۳۶:۳۳
۱۳
تدریس شرح لمعه (اطعمه و اشربه) – جلسه ۱۳
۶,۵۹۴ ۰۰:۳۷:۳۰
۱۴
تدریس شرح لمعه (اطعمه و اشربه) – جلسه ۱۴
۷,۳۷۲ ۰۰:۴۱:۵۵
۱۵
تدریس شرح لمعه (اطعمه و اشربه) – جلسه ۱۵
۷,۰۰۳ ۰۰:۳۹:۵۰
۱۶
تدریس شرح لمعه (اطعمه و اشربه) – جلسه ۱۶
۱۰,۵۸۶ ۰۱:۰۰:۱۳
۱۷
تدریس شرح لمعه (اطعمه و اشربه) – جلسه ۱۷
۶,۵۱۳ ۰۰:۳۷:۰۲
۱۸
تدریس شرح لمعه (اطعمه و اشربه) – جلسه ۱۸
۶,۱۹۵ ۰۰:۳۵:۱۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا