فایل صوتی

 

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(ارث)

۵۲ قسمت

  برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۱
۷,۹۲۳ ۰۰:۴۵:۰۴
۲
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۲
۶,۰۹۶ ۰۰:۳۴:۴۰
۳
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۳
۷,۳۷۴ ۰۰:۴۱:۵۶
۴
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۴
۶,۲۵۹ ۰۰:۳۵:۳۶
۵
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۵
۶,۵۱۲ ۰۰:۳۷:۰۲
۶
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۶
۸,۳۹۹ ۰۰:۴۷:۴۶
۷
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۷
۹,۶۸۳ ۰۰:۵۵:۰۴
۸
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۸
۶,۱۶۶ ۰۰:۳۵:۰۴
۹
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۹
۶,۳۲۹ ۰۰:۳۵:۵۹
۱۰
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۱۰
۶,۲۰۹ ۰۰:۳۵:۱۹
۱۱
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۱۱
۷,۸۸۱ ۰۰:۴۴:۴۹
۱۲
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۱۲
۲,۵۶۱ ۰۰:۱۴:۳۳
۱۳
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۱۳
۷,۵۵۲ ۰۰:۴۲:۵۷
۱۴
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۱۴
۳,۴۵۵ ۰۰:۱۹:۳۸
۱۵
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۱۵
۷,۷۴۰ ۰۰:۴۴:۰۱
۱۶
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۱۶
۲,۶۵۴ ۰۰:۱۵:۰۵
۱۷
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۱۷
۵,۵۹۶ ۰۰:۳۱:۴۹
۱۸
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۱۸
۹,۳۹۳ ۰۰:۵۳:۲۵
۱۹
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۱۹
۷,۳۸۸ ۰۰:۴۲:۰۱
۲۰
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۲۰
۸,۳۱۲ ۰۰:۴۷:۱۶
۲۱
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۲۱
۶,۹۳۵ ۰۰:۳۹:۲۶
۲۲
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۲۲
۷,۸۱۸ ۰۰:۴۴:۲۸
۲۳
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۲۳
۶,۸۸۲ ۰۰:۳۹:۰۸
۲۴
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۲۴
۷,۱۵۲ ۰۰:۴۰:۴۰
۲۵
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۲۵
۶,۹۹۶ ۰۰:۳۹:۴۷
۲۶
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۲۶
۶,۳۹۵ ۰۰:۳۶:۲۲
۲۷
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۲۷
۶,۷۶۲ ۰۰:۳۸:۲۷
۲۸
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۲۸
۶,۷۱۰ ۰۰:۳۸:۱۰
۲۹
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۲۹
۸,۵۵۴ ۰۰:۴۸:۳۹
۳۰
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۳۰
۷,۷۲۵ ۰۰:۴۳:۵۶
۳۱
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۳۱
۶,۷۶۹ ۰۰:۳۸:۳۰
۳۲
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۳۲
۶,۷۱۱ ۰۰:۳۸:۱۰
۳۳
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۳۳
۶,۴۸۳ ۰۰:۳۶:۵۲
۳۴
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۳۴
۶,۴۰۲ ۰۰:۳۶:۲۵
۳۵
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۳۵
۶,۹۲۷ ۰۰:۳۹:۲۴
۳۶
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۳۶
۲,۴۴۵ ۰۰:۱۳:۵۴
۳۷
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۳۷
۷,۳۶۱ ۰۰:۴۱:۵۲
۳۸
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۳۸
۷,۳۴۴ ۰۰:۴۱:۴۶
۳۹
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۳۹
۷,۹۴۰ ۰۰:۴۵:۰۹
۴۰
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۴۰
۷,۲۴۸ ۰۰:۴۱:۱۳
۴۱
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۴۱
۶,۸۷۲ ۰۰:۳۹:۰۵
۴۲
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۴۲
۷,۱۶۰ ۰۰:۴۰:۴۳
۴۳
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۴۳
۶,۷۲۳ ۰۰:۳۸:۱۴
۴۴
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۴۴
۵,۶۶۸ ۰۰:۳۲:۱۴
۴۵
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۴۵
۵,۵۷۶ ۰۰:۳۱:۴۲
۴۶
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۴۶
۸,۱۵۴ ۰۰:۴۶:۲۲
۴۷
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۴۷
۴,۵۸۷ ۰۰:۲۶:۰۵
۴۸
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۴۸
۷,۶۲۷ ۰۰:۴۳:۲۳
۴۹
تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۴۹
۷,۲۲۵ ۰۰:۴۱:۰۵
۵۰ تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۵۰ ۸,۵۶۸ ۰۰:۴۸:۴۴
۵۱ تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۵۱ ۹,۱۹۷ ۰۰:۵۲:۱۸
۵۲ تدریس شرح لمعه (ارث) – جلسه ۵۲ ۷,۱۰۸ ۰۰:۴۰:۲۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا