فایل صوتی

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(ادامه ارث، حدود)

۵۲ قسمت

  برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۱
۸,۰۷۱ ۰۰:۴۵:۵۴
۲
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۲
۷,۲۱۶ ۰۰:۴۱:۰۲
۳
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۳
۶,۹۸۰ ۰۰:۳۹:۴۲
۴
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۴
۷,۵۳۴ ۰۰:۴۲:۵۱
۵
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۵
۶,۷۷۶ ۰۰:۳۸:۳۲
۶
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۶
۵,۱۰۲ ۰۰:۲۹:۰۱
۷
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۷
۷,۱۶۷ ۰۰:۴۰:۴۶
۸
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۸
۶,۷۰۲ ۰۰:۳۸:۰۷
۹
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۹
۷,۳۱۴ ۰۰:۴۱:۳۶
۱۰
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۱۰
۷,۵۷۲ ۰۰:۴۳:۰۴
۱۱
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۱۱
۷,۲۱۵ ۰۰:۴۱:۰۲
۱۲
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۱۲
۷,۵۳۶ ۰۰:۴۲:۵۱
۱۳
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۱۳
۷,۰۵۹ ۰۰:۴۰:۰۹
۱۴
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۱۴
۲,۰۶۴ ۰۰:۱۱:۴۴
۱۵
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۱۵
۷,۲۸۱ ۰۰:۴۱:۲۵
۱۶
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۱۶
۶,۹۷۳ ۰۰:۳۹:۳۹
۱۷
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۱۷
۶,۷۱۰ ۰۰:۳۸:۱۰
۱۸
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۱۸
۶,۳۷۱ ۰۰:۳۶:۱۴
۱۹
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۱۹
۶,۹۶۴ ۰۰:۳۹:۳۶
۲۰
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۲۰
۴,۲۸۳ ۰۰:۲۴:۲۱
۲۱
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۲۱
۶,۳۵۷ ۰۰:۳۶:۰۹
۲۲
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۲۲
۷,۳۲۹ ۰۰:۴۱:۴۱
۲۳
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۲۳
۶,۵۱۴ ۰۰:۳۷:۰۳
۲۴
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۲۴
۴,۷۳۸ ۰۰:۲۶:۵۶
۲۵
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۲۵
۹,۷۳۷ ۰۰:۵۵:۲۳
۲۶
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۲۶
۶,۳۳۵ ۰۰:۳۶:۰۲
۲۷
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۲۷
۷,۵۲۵ ۰۰:۴۲:۴۸
۲۸
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۲۸
۷,۴۳۳ ۰۰:۴۲:۱۶
۲۹
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۲۹
۷,۵۹۰ ۰۰:۴۳:۱۰
۳۰
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۳۰
۷,۵۸۵ ۰۰:۴۳:۰۸
۳۱
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۳۱
۷,۱۳۰ ۰۰:۴۰:۳۳
۳۲
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۳۲
۷,۱۲۷ ۰۰:۴۰:۳۲
۳۳
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۳۳
۷,۳۱۷ ۰۰:۴۱:۳۷
۳۴
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۳۴
۷,۴۴۳ ۰۰:۴۲:۲۰
۳۵
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۳۵
۶,۵۵۳ ۰۰:۳۷:۱۶
۳۶
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۳۶
۸,۲۰۵ ۰۰:۴۶:۴۰
۳۷
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۳۷
۷,۰۰۹ ۰۰:۳۹:۵۲
۳۸
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۳۸
۶,۶۹۶ ۰۰:۳۸:۰۵
۳۹
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۳۹
۶,۶۲۲ ۰۰:۳۷:۳۹
۴۰
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۴۰
۷,۲۸۷ ۰۰:۴۱:۲۶
۴۱
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۴۱
۶,۶۹۵ ۰۰:۳۸:۰۵
۴۲
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۴۲
۶,۶۴۸ ۰۰:۳۷:۴۸
۴۳
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۴۳
۶,۵۴۴ ۰۰:۳۷:۱۳
۴۴
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۴۴
۶,۶۰۸ ۰۰:۳۷:۳۵
۴۵
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۴۵
۶,۶۹۴ ۰۰:۳۸:۰۴
۴۶
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۴۶
۸,۹۴۴ ۰۰:۵۰:۵۲
۴۷
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۴۷
۶,۶۴۹ ۰۰:۳۷:۴۹
۴۸
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۴۸
۶,۷۳۸ ۰۰:۳۸:۱۹
۴۹
تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۴۹
۶,۳۷۲ ۰۰:۳۶:۱۴
۵۰ تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۵۰ ۶,۱۸۱ ۰۰:۳۵:۰۹
۵۱ تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۵۱ ۶,۳۳۵ ۰۰:۳۶:۰۲
۵۲ تدریس شرح لمعه (ادامه ارث، حدود) – جلسه ۵۲ ۷,۵۷۴ ۰۰:۴۳:۰۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا