فایل صوتی

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(جعاله، ظهار، ایلاء، لعان, اقرار)

۴۴ قسمت

 برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱
۵,۸۷۲ ۰۰:۳۳:۲۴
۲
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲
۵,۷۱۱ ۰۰:۳۲:۲۹
۳
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳
۶,۷۹۹ ۰۰:۳۸:۴۱
۴
تدریس شرح لمعه – جلسه ۴
۶,۹۱۳ ۰۰:۳۹:۲۰
۵
تدریس شرح لمعه – جلسه ۵
۶,۹۲۶ ۰۰:۳۹:۲۴
۶
تدریس شرح لمعه – جلسه ۶
۷,۷۰۲ ۰۰:۴۳:۴۹
۷
تدریس شرح لمعه – جلسه ۷
۸,۰۱۷ ۰۰:۴۵:۳۶
۸
تدریس شرح لمعه – جلسه ۸
۷,۹۳۸ ۰۰:۴۵:۰۹
۹
تدریس شرح لمعه – جلسه ۹
۷,۸۹۵ ۰۰:۴۴:۵۵
۱۰
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۰
۷,۲۳۸ ۰۰:۴۱:۱۱
۱۱
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۱
۶,۴۲۸ ۰۰:۳۶:۳۴
۱۲
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۲
۷,۰۷۴ ۰۰:۴۰:۱۵
۱۳
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۳
۷,۳۴۳ ۰۰:۴۱:۴۶
۱۴
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۴
۷,۱۶۰ ۰۰:۴۰:۴۴
۱۵
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۵
۸,۲۹۵ ۰۰:۴۷:۱۱
۱۶
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۶
۸,۴۸۳ ۰۰:۴۸:۱۶
۱۷
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۷
۹,۱۳۶ ۰۰:۵۱:۵۸
۱۸
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۸
۷,۵۷۴ ۰۰:۴۳:۰۵
۱۹
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۹
۸,۲۹۵ ۰۰:۴۷:۱۲
۲۰
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۰
۹,۳۱۹ ۰۰:۵۳:۰۱
۲۱
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۱
۸,۰۷۰ ۰۰:۴۵:۵۵
۲۲
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۲
۷,۳۴۵ ۰۰:۴۱:۴۷
۲۳
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۳
۷,۸۷۷ ۰۰:۴۴:۴۹
۲۴
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۴
۷,۲۴۱ ۰۰:۴۱:۱۲
۲۵
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۵
۷,۲۶۷ ۰۰:۴۱:۲۱
۲۶
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۶
۶,۵۶۵ ۰۰:۳۷:۲۱
۲۷
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۷
۶,۷۲۶ ۰۰:۳۸:۱۶
۲۸
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۸
۸,۵۱۵ ۰۰:۴۸:۲۶
۲۹
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۹
۸,۰۹۱ ۰۰:۴۶:۰۲
۳۰
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۰
۷,۵۷۵ ۰۰:۴۳:۰۶
۳۱
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۱
۷,۲۱۷ ۰۰:۴۱:۰۳
۳۲
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۲
۷,۴۱۰ ۰۰:۴۲:۰۹
۳۳
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۳
۷,۶۴۴ ۰۰:۴۳:۲۹
۳۴
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۴
۷,۰۴۴ ۰۰:۴۰:۰۴
۳۵
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۵
۷,۴۳۳ ۰۰:۴۲:۱۷
۳۶
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۶
۷,۴۹۱ ۰۰:۴۲:۳۷
۳۷
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۷
۷,۸۱۷ ۰۰:۴۴:۲۸
۳۸
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۸
۴,۴۵۹ ۰۰:۲۵:۲۲
۳۹
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۹
۸,۳۳۱ ۰۰:۴۷:۲۳
۴۰
تدریس شرح لمعه – جلسه ۴۰
۶,۹۷۵ ۰۰:۳۹:۴۱
۴۱
تدریس شرح لمعه – جلسه ۴۱
۷,۳۳۷ ۰۰:۴۱:۴۴
۴۲
تدریس شرح لمعه – جلسه ۴۲
۷,۶۲۰ ۰۰:۴۳:۲۱
۴۳
تدریس شرح لمعه – جلسه ۴۳
۸,۵۰۵ ۰۰:۴۸:۲۳
۴۴
تدریس شرح لمعه – جلسه ۴۴
۷,۳۳۴ ۰۰:۴۱:۴۳
برای دانلود کردن فایل های صوتی، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا