فایل صوتی

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(ادامه شرکه، مضاربه، ودیعه، عاریه،

مزارعه، مساقات، اجاره، وکالت، شفعه)

۴۸ قسمت

  برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱
۷,۲۷۸ ۰۰:۴۱:۱۷
۲
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲
۷,۶۱۸ ۰۰:۴۳:۱۳
۳
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳
۷,۲۴۰ ۰۰:۴۱:۰۴
۴
تدریس شرح لمعه – جلسه ۴
۷,۹۷۰ ۰۰:۴۵:۱۳
۵
تدریس شرح لمعه – جلسه ۵
۷,۲۶۴ ۰۰:۴۱:۱۲
۶
تدریس شرح لمعه – جلسه ۶
۷,۵۳۴ ۰۰:۴۲:۴۴
۷
تدریس شرح لمعه – جلسه ۷
۷,۲۰۶ ۰۰:۴۰:۵۲
۸
تدریس شرح لمعه – جلسه ۸
۶,۹۵۸ ۰۰:۳۹:۲۷
۹
تدریس شرح لمعه – جلسه ۹
۹,۰۲۲ ۰۰:۵۱:۱۲
۱۰
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۰
۷,۶۶۲ ۰۰:۴۳:۲۸
۱۱
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۱
۷,۷۴۲ ۰۰:۴۳:۵۵
۱۲
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۲
۶,۷۹۰ ۰۰:۳۸:۳۰
۱۳
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۳
۶,۶۷۸ ۰۰:۳۷:۵۲
۱۴
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۴
۸,۸۶۴ ۰۰:۵۰:۱۸
۱۵
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۵
۷,۶۳۸ ۰۰:۴۳:۲۰
۱۶
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۶
۹,۷۰۲ ۰۰:۵۵:۰۴
۱۷
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۷
۶,۸۲۰ ۰۰:۳۸:۴۰
۱۸
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۸
۸,۸۹۰ ۰۰:۵۰:۲۷
۱۹
تدریس شرح لمعه – جلسه ۱۹
۸,۴۸۲ ۰۰:۴۸:۰۷
۲۰
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۰
۷,۶۳۰ ۰۰:۴۳:۱۷
۲۱
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۱
۷,۱۵۶ ۰۰:۴۰:۳۵
۲۲
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۲
۷,۳۶۲ ۰۰:۴۱:۴۵
۲۳
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۳
۸,۵۷۶ ۰۰:۴۸:۴۰
۲۴
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۴
۶,۶۸۰ ۰۰:۳۷:۵۲
۲۵
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۵
۷,۹۶۶ ۰۰:۴۵:۱۱
۲۶
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۶
۵,۳۰۴ ۰۰:۳۰:۰۳
۲۷
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۷
۶,۴۷۴ ۰۰:۳۶:۴۲
۲۸
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۸
۹,۳۰۰ ۰۰:۵۲:۴۷
۲۹
تدریس شرح لمعه – جلسه ۲۹
۶,۱۰۲ ۰۰:۳۴:۳۵
۳۰
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۰
۴,۲۳۴ ۰۰:۲۳:۵۸
۳۱
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۱
۷,۰۲۸ ۰۰:۳۹:۵۱
۳۲
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۲
۵,۱۰۴ ۰۰:۲۸:۵۵
۳۳
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۳
۵,۹۶۴ ۰۰:۳۳:۴۸
۳۴
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۴
۵,۳۱۰ ۰۰:۳۰:۰۵
۳۵
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۵
۶,۶۸۶ ۰۰:۳۷:۵۵
۳۶
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۶
۹,۱۷۴ ۰۰:۵۲:۰۴
۳۷
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۷
۶,۸۳۲ ۰۰:۳۸:۴۴
۳۸
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۸
۶,۹۵۰ ۰۰:۳۹:۲۵
۳۹
تدریس شرح لمعه – جلسه ۳۹
۶,۹۹۸ ۰۰:۳۹:۴۱
۴۰
تدریس شرح لمعه – جلسه ۴۰
۷,۲۵۲ ۰۰:۴۱:۰۸
۴۱
تدریس شرح لمعه – جلسه ۴۱
۶,۷۳۶ ۰۰:۳۸:۱۲
۴۲
تدریس شرح لمعه – جلسه ۴۲
۷,۶۶۸ ۰۰:۴۳:۳۰
۴۳
تدریس شرح لمعه – جلسه ۴۳
۶,۹۱۸ ۰۰:۳۹:۱۴
۴۴
تدریس شرح لمعه – جلسه ۴۴
۹,۱۴۰ ۰۰:۵۱:۵۲
۴۵
تدریس شرح لمعه – جلسه ۴۵
۸,۰۷۰ ۰۰:۴۵:۴۷
۴۶
تدریس شرح لمعه – جلسه ۴۶
۷,۵۰۲ ۰۰:۴۲:۳۳
۴۷
تدریس شرح لمعه – جلسه ۴۷
۸,۷۶۶ ۰۰:۴۹:۴۵
۴۸
تدریس شرح لمعه – جلسه ۴۸
۵,۱۸۶ ۰۰:۲۹:۲۳
برای دانلود کردن فایل های صوتی، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا