فایل صوتی

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(غصب، لقطه، احیاءالموت، صید و ذباحه)

۴۲ قسمت

  برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت) – جلسه ۱
۷,۲۱۰ ۰۰:۴۱:۰۰
۲
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت) – جلسه ۲
۶,۵۶۲ ۰۰:۳۷:۱۹
۳
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۳
۷,۶۱۴ ۰۰:۴۳:۱۸
۴
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۴
۶,۹۶۴ ۰۰:۳۹:۳۶
۵
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۵
۷,۰۰۰ ۰۰:۳۹:۴۸
۶
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۶
۶,۹۵۷ ۰۰:۳۹:۳۴
۷
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۷
۷,۶۸۶ ۰۰:۴۳:۴۳
۸
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۸
۶,۸۶۸ ۰۰:۳۹:۰۴
۹
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۹
۷,۵۰۸ ۰۰:۴۲:۴۲
۱۰
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۱۰
۷,۴۱۰ ۰۰:۴۲:۰۸
۱۱
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۱۱
۶,۷۵۰ ۰۰:۳۸:۲۳
۱۲
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۱۲
۷,۳۰۷ ۰۰:۴۱:۳۳
۱۳
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۱۳
۶,۵۱۹ ۰۰:۳۷:۰۴
۱۴
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۱۴
۸,۸۸۲ ۰۰:۵۰:۳۱
۱۵
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۱۵
۸,۹۴۱ ۰۰:۵۰:۵۱
۱۶
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۱۶
۷,۶۹۶ ۰۰:۴۳:۴۶
۱۷
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۱۷
۷,۰۰۷ ۰۰:۳۹:۵۱
۱۸
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۱۸
۶,۴۹۲ ۰۰:۳۶:۵۵
۱۹
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۱۹
۷,۹۱۸ ۰۰:۴۵:۰۲
۲۰
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۲۰
۷,۶۶۱ ۰۰:۴۳:۳۴
۲۱
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۲۱
۵,۰۳۶ ۰۰:۲۸:۳۸
۲۲
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۲۲
۷,۷۴۳ ۰۰:۴۴:۰۲
۲۳
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۲۳
۷,۴۳۲ ۰۰:۴۲:۱۶
۲۴
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۲۴
۷,۱۳۱ ۰۰:۴۰:۳۳
۲۵
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۲۵
۸,۲۴۵ ۰۰:۴۶:۵۳
۲۶
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت….) – جلسه ۲۶
۷,۲۹۷ ۰۰:۴۱:۳۰
۲۷
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۲۷
۷,۷۳۳ ۰۰:۴۳:۵۹
۲۸
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۲۸
۷,۴۰۰ ۰۰:۴۲:۰۵
۲۹
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۲۹
۶,۴۹۰ ۰۰:۳۶:۵۵
۳۰
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۳۰
۵,۲۶۹ ۰۰:۲۹:۵۸
۳۱
تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۳۱
۷,۱۴۴ ۰۰:۴۰:۳۸
۳۲ تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۳۲ ۸,۵۴۳ ۰۰:۴۸:۳۵
۳۳ تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۳۳ ۹,۰۵۴ ۰۰:۵۱:۳۰
۳۴ تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۳۴ ۷,۱۹۲ ۰۰:۴۰:۵۴
۳۵ تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۳۵ ۶,۳۶۵ ۰۰:۳۶:۱۲
۳۶ تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۳۶ ۶,۹۲۶ ۰۰:۳۹:۲۳
۳۷ تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۳۷ ۶,۳۲۸ ۰۰:۳۵:۵۹
۳۸ تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۳۸ ۷,۵۹۱ ۰۰:۴۳:۱۰
۳۹ تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۳۹ ۶,۵۵۴ ۰۰:۳۷:۱۶
۴۰ تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۴۰ ۷,۰۵۱ ۰۰:۴۰:۰۶
۴۱ تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۴۱ ۷,۴۶۹ ۰۰:۴۲:۲۸
۴۲ تدریس شرح لمعه (غصب، لقطه، احیاءالموت…) – جلسه ۴۲ ۶,۸۷۸ ۰۰:۳۹:۰۷

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا