فایل صوتی

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(نکاح) بخش اول

۴۹ قسمت

  برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۱
۷,۰۰۱ ۰۰:۳۹:۵۰
۲
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۲
۶,۹۶۶ ۰۰:۳۹:۳۸
۳
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۳
۷,۲۹۴ ۰۰:۴۱:۳۰
۴
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۴
۷,۱۱۲ ۰۰:۴۰:۲۷
۵
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۵
۷,۴۴۶ ۰۰:۴۲:۲۲
۶
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۶
۶,۶۴۶ ۰۰:۳۷:۴۸
۷
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۷
۷,۰۸۶ ۰۰:۴۰:۱۹
۸
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۸
۷,۶۸۳ ۰۰:۴۳:۴۳
۹
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۹
۶,۹۱۱ ۰۰:۳۹:۱۹
۱۰
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۱۰
۷,۳۶۵ ۰۰:۴۱:۵۴
۱۱
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۱۱
۷,۶۲۵ ۰۰:۴۳:۲۳
۱۲
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۱۲
۷,۶۹۰ ۰۰:۴۳:۴۵
۱۳
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۱۳
۹,۷۲۹ ۰۰:۵۵:۲۱
۱۴
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۱۴
۷,۳۵۰ ۰۰:۴۱:۴۹
۱۵
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۱۵
۶,۴۲۵ ۰۰:۳۶:۳۳
۱۶
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۱۶
۷,۸۲۸ ۰۰:۴۴:۳۲
۱۷
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۱۷
۷,۴۲۲ ۰۰:۴۲:۱۳
۱۸
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۱۸
۶,۴۲۲ ۰۰:۳۶:۳۲
۱۹
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۱۹
۱,۵۸۲ ۰۰:۰۹:۰۰
۲۰
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۲۰
۶,۷۵۹ ۰۰:۳۸:۲۷
۲۱
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۲۱
۷,۳۳۶ ۰۰:۴۱:۴۴
۲۲
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۲۲
۸,۰۷۴ ۰۰:۴۵:۵۶
۲۳
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۲۳
۶,۶۷۰ ۰۰:۳۷:۵۷
۲۴
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۲۴
۶,۹۳۹ ۰۰:۳۹:۲۸
۲۵
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۲۵
۶,۷۲۰ ۰۰:۳۸:۱۴
۲۶
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۲۶
۷,۴۱۸ ۰۰:۴۲:۱۲
۲۷
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۲۷
۷,۲۶۹ ۰۰:۴۱:۲۱
۲۸
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۲۸
۷,۰۶۴ ۰۰:۴۰:۱۱
۲۹
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۲۹
۷,۳۸۵ ۰۰:۴۲:۰۱
۳۰
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۳۰
۷,۳۸۷ ۰۰:۴۲:۰۱
۳۱
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۳۱
۶,۷۱۹ ۰۰:۳۸:۱۳
۳۲
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۳۲
۳,۳۲۳ ۰۰:۱۸:۵۴
۳۳
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۳۳
۶,۷۶۶ ۰۰:۳۸:۲۹
۳۴
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۳۴
۷,۱۵۶ ۰۰:۴۰:۴۳
۳۵
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۳۵
۸,۰۰۱ ۰۰:۴۵:۳۱
۳۶
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۳۶
۷,۴۸۲ ۰۰:۴۲:۳۴
۳۷
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۳۷
۶,۷۱۹ ۰۰:۳۸:۱۴
۳۸
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۳۸
۸,۰۳۸ ۰۰:۴۵:۴۴
۳۹
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۳۹
۶,۸۳۴ ۰۰:۳۸:۵۳
۴۰
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۴۰
۶,۲۱۸ ۰۰:۳۵:۲۲
۴۱
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۴۱
۶,۸۵۸ ۰۰:۳۹:۰۱
۴۲
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۴۲
۸,۴۸۲ ۰۰:۴۸:۱۵
۴۳
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۴۳
۶,۶۸۷ ۰۰:۳۸:۰۳
۴۴
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۴۴
۷,۵۷۴ ۰۰:۴۳:۰۵
۴۵
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۴۵
۷,۵۰۸ ۰۰:۴۲:۴۳
۴۶
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۴۶
۶,۹۳۴ ۰۰:۳۹:۲۷
۴۷
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۴۷
۷,۴۶۰ ۰۰:۴۲:۲۶
۴۸
تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۴۸
۸,۶۵۳ ۰۰:۴۹:۱۳
۴۹ تدریس شرح لمعه (نکاح) – جلسه ۴۹ ۷,۶۳۲ ۰۰:۴۳:۲۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا