فایل صوتی

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(ادامه نکاح)بخش دوم

۲۸ قسمت

  برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۱
۷,۶۳۱ ۰۰:۴۳:۲۴
۲
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۲
۷,۳۱۳ ۰۰:۴۱:۳۵
۳
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۳
۷,۳۴۳ ۰۰:۴۱:۴۶
۴
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۴
۷,۲۷۲ ۰۰:۴۱:۲۱
۵
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۵
۸,۷۰۰ ۰۰:۴۹:۲۹
۶
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۶
۷,۷۹۳ ۰۰:۴۴:۱۹
۷
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۷
۶,۹۱۲ ۰۰:۳۹:۱۹
۸
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۸
۷,۳۲۳ ۰۰:۴۱:۳۹
۹
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۹
۷,۴۱۸ ۰۰:۴۲:۱۱
۱۰
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۱۰
۷,۰۷۰ ۰۰:۴۰:۱۲
۱۱
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۱۱
۷,۳۱۷ ۰۰:۴۱:۳۷
۱۲
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۱۲
۷,۸۴۴ ۰۰:۴۴:۳۷
۱۳
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۱۳
۸,۱۶۳ ۰۰:۴۶:۲۶
۱۴
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۱۴
۷,۰۶۰ ۰۰:۴۰:۰۹
۱۵
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۱۵
۷,۶۴۱ ۰۰:۴۳:۲۷
۱۶
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۱۶
۷,۲۶۷ ۰۰:۴۱:۱۹
۱۷
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۱۷
۷,۴۶۹ ۰۰:۴۲:۲۹
۱۸
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۱۸
۷,۱۰۰ ۰۰:۴۰:۲۳
۱۹
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۱۹
۶,۷۱۵ ۰۰:۳۸:۱۱
۲۰
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۲۰
۷,۶۱۱ ۰۰:۴۳:۱۷
۲۱
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۲۱
۷,۴۶۵ ۰۰:۴۲:۲۷
۲۲
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۲۲
۷,۳۰۷ ۰۰:۴۱:۳۳
۲۳
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۲۳
۷,۵۲۵ ۰۰:۴۲:۴۸
۲۴
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۲۴
۶,۸۵۷ ۰۰:۳۹:۰۰
۲۵
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۲۵
۸,۰۱۶ ۰۰:۴۵:۳۵
۲۶
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۲۶
۷,۴۳۴ ۰۰:۴۲:۱۷
۲۷
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۲۷
۷,۳۳۳ ۰۰:۴۱:۴۲
۲۸
تدریس شرح لمعه (ادامه نکاح) – جلسه ۲۸
۵,۹۶۰ ۰۰:۳۳:۵۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا