موضوع: آیین دادرسی کیفری

جزوه آیین دادرسی کیفری

جزوه آیین دادرسی کیفری

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

استاد فخرالدین عباس زاده

برای دانلود کلیک کنید

رد مال با دادخواست یا بدون دادخواست

به ادامه مطلب بروید

حقوق شهروندی و آشنایی با دادسراها

به ادامه مطلب بروید

اصل بی طرفی در دعاوی

 

به ادامه مطلب بروید

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا