موضوع: حقوق ثبت

جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

 

مقاله ۱۲۶ صفحه

برای دانلود کلیک کنید

آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

 

این جزوه ۳۰ صفحه ای می باشد

برای دانلود کلیک کنید

اشتباهات ثبتی

 

این مقاله در ۱۲۰ صفحه تنظیم شده است.

برای دانلود کلیک کنید

قرارداد پیش فروش مسکن

اگر در قراردادهای پیش فروش مسکن، فروشنده در تحویل

 پارکینگ یا انباری تاخیر داشته باشد، مکلف است

به نسبت تاخیر، هزینه متعارفی که خریدار برای

انبارداری کالاهایش، و یا توقف اتومبیل او

پرداخت  نموده است. به نسبت هر روز

به خریدار پرداخت نماید. اگر در تعیین

این ارقام اختلافی حاصل شود،

نظر کارشناس رسمی

دادگستری ملاک

خواهد بود.

اجاره املاک تجاری

 

دفاتر اسناد رسمی که نسبت به تنظیم قرارداد اجاره املاک

تجاری اقدام مینمایند؛ باید بیان کنند که آیا سرقفلی

در روابط طرفین وجود دارد یا خیر. در اسناد

اجاره عادی نیز باید این موضوع قید

شود.مطابق مقررات سال ۷۶

در مورد اجاره، اصل بر

عدم وجود سرقفلی

است و مدعی

(مستاجر)

باید وجود

را اثبات

کند.

مشاوران املاک

مشاوران املاک باید طرفین را پس از انجام مذاکرات مقدماتی،

به دفترخانه اسناد رسمی راهنمایی کنند و حق ندارند؛

خودشان قرارداد پیش فروش ساختمان را تنظیم

نمایند. در این صورت مشاوران املاک

مجازات خواهند شد. این مجازات

برای بار اول موجب میشود

(( مشاور تا مدت یکسال

از فعالیت محروم

باشد.))

مشاورین املاک چه وظایفى دارند؟

به ادامه مطلب بروید

بسته حقوقی برای آنها که نام خانوادگی و نام خود را دوست ندارند از ثبت احوال تا مراجع قضایی

به ادامه مطلب بروید

اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است

به ادامه مطلب بروید

ابلاغ دستورالعمل ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک در کشور توسط رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ابلاغ شد؛ دستورالعمل ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک

به ادامه مطلب بروید

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

به ادامه مطلب بروید.

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا