موضوع: قوانین و مصوبات

قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی-۹۴

ویرایش دوم

در ۱۱۸ صفحه

3

لایحه ماده واحده مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به تصویب هیئت وزیران رسید

لایحه ماده واحده مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در

جلسه دیشب هیئت وزیران به تصویب رسید . به

گزارش روابط عمومی وزارت علوم در راستای

سیاست های وزارت علوم و به منظور مقابله

با تقلب در تهیه آثار علمی لایحه ماده

واحده مقابله با تقلب در تهیه آثار

علمی به منظور ارائه به مجلس

شورای اسلامی به تصویب

هیئت وزیران رسید.

منبع: وزارت علوم تحقیقات و فناوری

برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور

برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور
موارد مرتبط با تجارت الکترونیکی و امضای دیجیتال

برای دانلود کلیک کنید.

قانون مطبوعات

برای دانلود کلیک کنید.

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها

برای دانلود کلیک کنید.

لایحه مبارزه با مواد مخدر

برای دانلود کلیک کنید.

قانون جرایم رایانه ای

برای دانلود کلیک کنید.

قانون کار

برای دانلود کلیک کنید.

قانون دیوان عدالت اداری

برای دانلود کلیک کنید.

قانون بازار اوراق بهادار ایران

برای دانلود کلیک کنید.

مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی

 

برای دانلود کلیک کنید.

آرای وحدت رویه

متن آرای وحدت رویه قسمتی از منابع حقوقی می باشد.

کاربردی برای دانشجویان حقوق

برای دانلود کلیک کنید.

 

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا