موضوع: مسوولیت مدنی

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی راننده در حادثه رانندگی

برخورد وسیله نقلیه در حال حرکت با عابر پیاده

برای دانلود کلیک کنید

رای صادره بحث تسبیب و نقش آن در مسئولیت مدنی

به ادامه مطلب بروید

مسئولیت مدنی دولت

به ادامه مطلب بروید

مسوولیت مدنی

 اساس مسوولیت مدنی و سابقه تاریخی آن

برای دانلود کلیک کنید

جزوه کارشناسی ارشد مسئولیت مدنی

برای دانلود کلیک کنید

مسئولیت مدنی ناشی از پیوند عضو

به ادامه مطلب بروید

«عدم‌النفع» و «منافع ممکن‌الحصول»

به ادامه مطلب بروید

بررسی تحلیلی مسئولیت کیفری و مدنی پزشکان

به ادامه مطلب بروید

حدود مسئولیت پزشکان در جراحی‌های زیبایی

به ادامه مطلب بروید

مسئولیت حقوقی پزشکی

به ادامه مطلب بروید

تجربه های یک وکیل

به ادامه مطلب بروید

تامین خواسته و مسئولیت مدنی دولت

به ادامه مطلب بروید

مسئولیت کارفرما بسته به شرایط حادثه تعیین می‌شود

به ادامه مطلب بروید

اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

 

به ادامه مطلب بروید.

عوامل موثر در مسئولیت مدنی

به ادامه مطلب بروید.

مسئولیت مدنی محجوران

به ادامه مطلب بروید.

مسئولیت مدنی و یاری نرساندن به دیگری

به ادامه مطلب بروید.

بررسی مسئولیت در رسانه ها

به ادامه مطلب بروید.

آیا طبیب ضامن است؟

حبیب اله طاهرى

در شریعت اسلام فراگیرى علوم مورد نیاز جامعه از قبیل علم طب واجب کفایى بوده و بر تمامى کسانى که توان و امکانات و زمینه تحصیل چنین علمى را دارند واجب است تا حد رفع نیاز، آن را فراگیرند و نیاز جامعه را برطرف کنند.

به ادامه مطلب بروید.

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا